Radio Dingiral Fulbe lowre mum www.dingiralfulbe.com dañii HITAANDE

logo Radio Dingiral Fulbe
golle duuɓi jeenay(9) ko ndarnuɗen ndee lowre.
RADIO DINGIRAL FULBE yettii arnooɓe tawtoreede ñalawma mawningol jibinannde mum jamma 23 aout 2014,miijooji mon e peeje e kala sahaa ina yiɗaa ngam ndee haalirde nde yahrata yeeso,on njaaraama
Adama B DIA

Catégories: RADIO DINGIRAL FULBE | Laisser un commentaire

Radio Dingiral Fulbe

Ecoutez la radio par téléphonne au 01 78 90 06 90
Participez aux émissions en composant 09 77 19 55 85
skype: dingiral.fulbe
www.dingiralfulbe.com
contactez:adama@dingiralfulbe.com

logo Radio Dingiral Fulbe

Catégories: Albums | Laisser un commentaire

fulbe

Catégories: RADIO DINGIRAL FULBE | Laisser un commentaire

radio dingiral fulbe

Catégories: PULAAGU | 1 Commentaire

RADIO DINGIRAL FULBE

Catégories: PULAAGU, RADIO DINGIRAL FULBE | 8 Commentaires

yimre

Miin mbi,eete mi ko Mammadu soh ngonmi

ko kaay leydi mali ngollotoomi ko rajo riraal kaay…

 

TIJJAANI AAN

Tijjaani  aan giɗo leñol.

Tijjaani  aan  seeydi aan, annaniima e nguurndam  maa ɓamtuude leñol.

Tijjaani  ko,a ganndo gantuɗo e ganndal.

Ko aan aanti aantini antooɓe leñol.

Aanni añɓe annooɓe antooɓe leñol.

Tijjaani  aan peeje ma ngaanni aañɓe leñol.

Peeje maa cuusni  ngenndiyankooɓe aantooɓe  leñol.

Seeydi  aan , annanii ma aantude ɓesngu  leñol.

Ko aan anndi aanni ɓeen leltinooɓe en-e gollal.

Tijjaani  peeje maa ceerata e hutoreede e ngol leñol.

Haa oo aduna taggee ɓaare e ngal baawal.

Heddo allah gooto e goodal.

Tijjaani  aan wilngo ñiiwa suddaare leñol.

kuɓɓuuɗo fooyre ɓamtaare leñol.

Loŋti  ɓiɓɓe leñol e loŋol ngol jaangol majjeere leñol.

Tijjaani  a- aawi antooɓe ngol  leñol.

A jannginii sukaaɓe ngenndiyankooɓe daraniiɓe leñol e koyngal.

jagganɓe leñol aadi caggal nduttotaako ha njiiya  ngal toowal.

Tijjaani e batte koyngal maa komin rewooɓe  e  keewal.

Tijjaani  a yehii,  kono  laawol  a  feraniimin  e ngal  dunal.

Tijjaani a  yehii, gaacce  a  yadaani  e ngal ɗanngal.

Tijjaani  maayde  bonaani  booni ko,o sikkaano ma,o  leelo e ngal gasgal.

Ñalnde  maayde maa leñol fof yettiima e peewal.

Tijjaani  ndee  maayde  taganimi jaardeema e ngal ɗemngal.

Ko anndudemi  ka jaalal caali ɓamtaare leñol.

Miijo  maa  e baɗal maa koyoo ɓamto ngal ɗemngal.

Ko  maayde ittumaa  e ngal gollal.

Ndeysaan miñiraagel , Alsaan e Alhusseeyni,yehii  accii en engal boowal.

Kodda Neene maayde nawaniima e cuɓal.

Moni kala, koko  jooɗii ne fa,di e lajal.

mboɗo ñaagii allah joomam e daangal.

Yo ɓuuɓane aan,e maayɓe juulɓe kala  e kuɓal.

Haa wonaana on aljanna koɗgol.

Amiin ya notatooɗo noddawol.

 

                                  Soh  Mamma  soh lollirɗo kamale..

Catégories: PULAREEJE | 6 Commentaires

Demmba Hammee Gisee

Catégories: PULAAGU | Tags: , | Laisser un commentaire

El hadji Ndiaye et Hamet Ly e nder PULAAR ACTU

Catégories: PULAAGU | 1 Commentaire

NJUULEN MO WUURI

Catégories: PULAAGU | Laisser un commentaire

TIDIANE ANNE

http://dingiralfulbe.blogs-de-voyage.fr/files/tijjaani_aan_-_03_-_piste_3.4.wma
2139749938.jpgTijjaani Aan »Wela Kosam »samedi 14 avril 2001/samedi 14 avril 2009 duuɓi hannde ko suuɗi leppi leydi.Senegaal,e leñol fulBe njetjittaa oo kikiiɗe,hoore biir 14/04/2001.
Afrik sunii,fulɓe mbaasi ganndo oo ngenndiyanke mo hulaani maayde,jeeyɗo fittaandu mum sabu leñol fulɓe.En mbaasi haa abada mo en ndañcataa en njiitataa.Gorko njiɗɗo mum e fodde leñol mum mo yebaaki..
Yoo yurmeende ALLAH won e makko e kala juulɗo mo oo tawoyi.
kono e nguurndam makko won eBBooje mawDe baDDe fayiida De Be ngonnoo e dow mum:

_ Fedde jaayndiyankooBe AFRIK FULBE
_ Haalirde FulBe e nder leyDeele 16 Afrik


Mbele Tijjani koko yehi,ndee fedde e ɗee eɓɓooje maayori?
Walla ko teɓɓitiiɗo woni ko woodaani?
Paamen tan fulɗe haa jooni no njogii ɗaminaare e ɓee ɓe Tijjaani Aan haalannoo.So ɓe nguuri yo ɓe tinno nde ɓe ndillinta sabaabu.
Pulaar no wiyannoo « Baaba maayii;galle bonii,ko wonBe e galle njennaa »

 

lefol pinal e Bamtaare

http://dingiralfulbe.blogs-de-voyage.fr/files/pinal_e_Bamtaare_-_01_-_BiBBe_leydi-nanaBe_diine.wma

 

Catégories: PULAAR | Tags: , | 19 Commentaires